Bananstaten har som sit erklærede mål til enhver tid at udforske det, der ligger os på sinde og bruge dette til at producere og promovere alle former for scenekunst, der betyder noget. Dette vil vi gøre ved at hylde det nyskabende initiativ og reagere mod gentagelsen.

Bananstaten skal indlemme andre kunstneriske vovehalse i Bananstatens ministerstab, og det er vores pligt og privilegium at hylde og udforske uenigheden, hvor den forpligtende kunst opstår.

Bananstaten har ingen bestemt politisk overbevisning, men ikke bange for og ser det som vores pligt at kommentere på verdenssituationen.

Bananstaten har ingen faste grænser, hverken til lands, vands eller i luften eller mellem publikum og kunstnere. Vi ønsker at invitere publikum ind i processen, for at nå så mange som muligt på et fælles grundlag, og på den måde skabe en kulturel nation i et kulturforladt landskab.

Bananstaten vil arbejde på ikke blot at omvende akulturelle personer i alle samfundslag og af alle tilhørsforhold, men også at indlemme alle i kunsten, med eller uden deres vidende.